BDDK’dan tasarruf finansman şirketlerine 1 ay zaman

Yazar Yorum Yap 86 views

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, tassaruf finansman şirketlerinin kuruma müracaat ederek, durumlarını kanun hükümlerine makul hale getirmeleri için 1 ay süre verdiğini duyurdu.

BDDK, resmi sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeler eyer verdi:

Bilindiği üzere, 7292 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 04.03.2021 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 07.03.2021 tarihli ve 31416 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren Tasarruf Finansman Şirketleri, 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” (Kanun) kapsamında Kurumumuz düzenleme ve kontrolü yetkisi altına alınmıştır.

Kanuna eklenen “Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci” başlıklı Geçici 7 nci maddede, “Tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 1 ay içinde Kurumumuza müracaatda bulunmak ve durumlarını Kanun hükümlerine makul hale getireceklerine ya da müşteri hak ve menfaatlerini zarar uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunmak zorunda oldukları” hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten bütün kişi ve kuruluşların 07.04.2021 tarihine kadar aşağıda yer verilen bilgi ve belgelerle, Kanun hükümlerine intibak etmek ya da tasfiye olmak suretiyle Kurumumuza müracaat yapmaları zorunludur.

Zira mevcut durumda tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan borç ve/ya da alacakları bulunan yalnız belirtilen tarihe kadar Kurumumuza henüz müracaat yapmamış olanlar ile ilgili Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca prosedür tesis edilecektir.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba SeCReT SeCReT